Contact

Inkom

Praktijk Deinze

Georges Martenstraat 9, bus 3
9800 Deinze

Tel. 09 380 38 09
E-mail info@orthodegeyter.be

Wij zijn elke werkdag bereikbaar (met uitzondering van donderdag) tussen 9u00 en 18u30. Vrijdag vanaf 9u30.

Bij afwezigheid kan je een boodschap nalaten op ons antwoordapparaat. Gelieve ook steeds de naam van de patiƫnt en telefoon- of gsm-nummer in te spreken. Op die manier kunnen wij u zo snel mogelijk contacteren.

Een eerste consultatie kan je ook online vastleggen voor in Deinze: Eerste Consultatie

Orthodontist KARLIEN DE GEYTER RIZIV-nummer: 3.93122.19.007 Ondernemingsnummer: BE 0878947583 Beroepsverzekering: Amma Lid van beroepsvereniging: Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (www.bbno.be) Adres vestigingseenheid: Georges Martensstraat 9/3 Telefoonnummer: 09 3803809 E-mailadres: info@orthodegeyter.be Adres maatschappelijke zetel: Veerstraat 77E, 9290 Uitbergen Rechtsvorm: BV De Geyter Karlien Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: Provinciale geneeskundige commissie: Pelikaanstraat 4 /2de verdieping, 2018 Antwerpen Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel


Grotere kaart weergeven
Inkom

Praktijk Uitbergen

Veerstraat 77E
9290 Uitbergen

Tel. 0475 89 13 96
E-mail info@orthodegeyter.be

Orthodontist KARLIEN DE GEYTER RIZIV-nummer:3.93122.19.007 Ondernemingsnummer:BE 0878947583 Beroepsverzekering:Amma Lid van beroepsvereniging: Belgische Beroepsvereniging van Nederlandstalige Orthodontisten (www.bbno.be) Adres vestigingseenheid: Veerstraat 77E, 9290 Uitbergen Telefoonnummer: 0475 891396 E-mailadres: info@orthodegeyter.be Adres maatschappelijke zetel: Veerstraat 77E, 9290 Uitbergen Rechtsvorm: BV De Geyter Karlien Bevoegde toezichthoudende autoriteiten: Provinciale geneeskundige commissie: Pelikaanstraat 4 /2de verdieping, 2018 Antwerpen Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): Ravensteinstraat 36, 1000 Brussel


Grotere kaart weergeven

Gelieve steeds te vermelden in welke praktijk u patiënt bent of wenst te worden.

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is op alle gegevens die met uw orthodontist worden uitgewisseld een recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing.